Uncategorized

Gramatyka

Kluczowym elementem, na którym opiera się nauka angielskiego jest gramatyka. Gramatyka nie jest czymś, czego można wyszkolić się w jeden dzień. Wymaga od uczącego się opanowania hipotez i wykonywania stosownych zadań, dzięki którym będzie mógł przetestować na jakim poziomie jest jego znajomość danego zagadnienia. Nauka angielskiego winna bazować więc na wykonywaniu ćwiczeń, na ćwiczeniu własnych umiejętności i srogim ocenianiu ich. Nauka angielskiego wymaga od słuchacza metodycznego powtarzania opanowanego materiału z działu gramatyki i stosowaniu posiadanej wiedzy w strukturach zdania, w trakcie wypowiedzi ustnej bądź pisemnej. Gramatyka to dział dosyć rozległy, w który wliczają się głównie konstrukcje zdania, czasy gramatyczne, części mowy i ich tworzenie, oraz powodujące trudności truizmy, czyli wyrażenia złożone z czasownika i przyimka. Mają one dużo znaczeń, w stosunku do kontekstu i są trudne do zapamiętania. Są także wyrażenia o niezwykle podobnym znaczeniu do frazeologizmów polskich, mianowicie „bułka z masłem”, to „piece of cake”. Frazeologizmy te można zakodować bez wielkich kłopotów. Czasy gramatyczne, których w języku angielskim jest dwanaście, to trudne zagadnienia.